Wydrążona ziemia

Beata Chomątowska, Stacja Muranów, Czarne 2012 Filip Springer, Miedzianka. Historia znikania, Czarne 2011         Zarówno Springer, jak i Chomątowska piszą o ruinach i gruzach, o wydrążonej ziemi, na której w kolejnych dekadach próbuje się budować na nowo. Ta figura właśnie – ziemi wydrążonej − staje się w ich opowieści kluczowa dla myślenia… Czytaj dalej Wydrążona ziemia