Wypisy – Jan Satunowski

 Jan Satunowski, *** Na komisjach, na podkomisjach, na przedkomisjach, na wyjazdowych sesjach, na pokojowych misjach, na, na, na – na 300 lat przed narodzeniem Pana, rzecz została zaprotokołowana: Wszystko na świecie jest tylko złudzeniem. a realnym istnieniem cóż się wyróżnia? Jedynie atomy i próżnia. Przekład Jerzy Czech