To twój problem
To już twój problem – zdaje się mówić
Do czytelnika Blake’a jego ulubiony kot,

Przynosząc mu świeżo upolowane pisklę sikorki. 

Ryszard Krynicki, Haiku. Haiku mistrzów, Wydawnictwo a5, Kraków 2014

Comments

Komentarzy