Mechanizm czystki

To nie jest książka wybitna. Jest tylko świetna. Ale należy ją czytać obok naszych, krajowych opowieści o antysemityzmie, bo widzimy wtedy wyraźnie mechanizm oddzielania swoich od obcych i rezultaty, do jakich te podziały prowadzą. Patrick Phillips, Korzenie we krwi. Czystki etniczne w Ameryce, Wydawnictwo Sonia Draga 2020 przeł. Rafał Lisowski Świetna książka o hrabstwie Forsyth… Czytaj dalej Mechanizm czystki